Το σχολείο μας φέτος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να γιορτάζει τα 13 χρόνια λειτουργίας του.

Γι΄ αυτό το σκοπό, στο πλαίσιο πλήθους δραστηριοτήτων εορτασμού, με ιδιαίτερη χαρά προσφέρει ένα επετειακό λεύκωμα
που μπορείτε να το ξεφυλλίσετε πατώντας εδώ.

Παιδαγωγική Πρωτοπορία

Η «Παιδαγωγική Πρωτοπορία», το δημιούργημα δύο ιστορικών εκπαιδευτηρίων, της «Ελληνοαγγλικής Αγωγής» και των «Μοντεσσοριανών σχολείων», που το καθένα τους έχει σημειώσει μια μακρά και ισχυρή παρουσία 50 χρόνων στο παιδαγωγικό γίγνεσθαι της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ήρθε να ενσαρκώσει το όραμά μας για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική κοινότητα, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πρόκειται για ένα γυμνάσιο (και μετέπειτα λύκειο) που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά της πευκόφυτης περιοχής, όπου στεγάζεται, και το ολοκληρωμένο παιδαγωγικό μας όραμα για το σχολείο του μέλλοντος. Ο χαρακτήρας του είναι αυτός ενός ζεστού, οικογενειακού σχολείου που αγκαλιάζει τους μαθητές και συνεργάζεται στενά και αρμονικά με τις οικογένειές τους για το επιθυμητό αποτέλεσμα δεδομένου ότι τα πρώτα χρόνια της εφηβικής ηλικίας το απαιτούν. Οι εκπαιδευτικοί μας, πλήρως καταρτισμένοι παιδαγωγικά και με μια τέτοια εξειδίκευση που τους επιτρέπει τη βαθιά και ενδελεχή γνώση του αντικειμένου τους, εφαρμόζουν ένα παιδοκεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης, όπου ο μαθητής έχει τον πρώτο και κυρίαρχο ρόλο. Έχοντας την απαιτούμενη εμπειρία, εντοπίζουμε τις δεξιότητες των παιδιών μας πέραν της κατάκτησης της γνώσης και με ένα διευρυμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων βοηθούμε στην καλλιέργεια και την αξιοποίησή τους, ώστε να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένους εφήβους με άποψη, κρίση και με πλήθος από καλλιτεχνικές και αθλητικές επιδόσεις.

Το παλιό μοντέλο της δασκαλοκεντρικής εκπαίδευσης έχει αποτύχει και μπροστά στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας εποχής, όχι μόνο δεν το ακολουθούμε, αλλά πρωτοπορούμε στο χώρο της εκπαίδευσης έχοντας εδώ και χρόνια απορρίψει τις στεγνές μεθόδους αποστήθισης και απλοϊκής αναπαραγωγής της γνώσης και ακολουθούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα παιδείας. Στόχος μας είναι η ενίσχυση και η προβολή της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου που διαπλάθεται με ήθος, ανθρωπιά, αγάπη για τη ζωή, τον αθλητισμό και τις τέχνες καθώς, επίσης, με την ολόπλευρη και σφαιρική γνώση.